Sveriges framtid

Senaste uppdaterad, 2023-06-07 info@gratis-pengar.se

Jag lyssnade på en bra podd nyligen och tänkte sammanfatta vad de sa i podden samt en del egna tankar och idéer och Sverige framtid. Lämna gärna dina tankar och kommentarer här eller i mitt inlägg på Instagram som tar upp detta ämne. Podden tog upp något så känsligt som Sveriges demografi och vad det kan få för betydelse för oss framöver.

Demografi

Demografi är vetenskapen om en befolknings fördelning, storlek och sammansättning. Det kan avse ålder, kön, yrke, inkomst, religion, etnicitet, intressen, utbildning, civilstånd eller annat. Begreppet kan även kallas befolkningslära, medan ordet demografi ofta används synonymt med befolkningsstatistik.

Oftast används demografisk information tillsammans med andra data för att dra slutsatser inom till exempel medicin, ekonomi eller samhällsvetenskap. Genom att hitta demografiska mönster som sammanfaller med något observerat så kan man härleda kopplingar mellan till exempel utbildning och vissa sjukdomar.

I Sverige är det Statistiska centralbyrån som handhar större delen av den demografiska informationen, bland annat om demografiska beteenden så som barnafödande, dödsfall och migration samt dess koppling till samhällsutvecklingen. Det handlar också om befolkningskomposition, till exempel åldersstruktur och familjesammansättning.

Sveriges framtid

Sverige har satt sig i den olyckliga sitsen att det kommer att bli andra generationens invandrare som avgör vår framtid. Den kullen har blivit så stor att den kommer att påverka Sverige mer än vad som förmodligen var den ursprungliga tanken. Här finns det två alternativ där den ena varianten går ut på att man medvetet har tagit in en stor mängd invandrare för att krossa staten och få billig arbetskraft till företagen. Fredrik Reinfeld beskriver hur man kan göra det i sin bok ”Det sovande folket”. Boken finns inte längre att köpa eller låna men kan laddas ner som PDF via länken. Att han sedan genomförde det är bara en slump. (eller). Det andra alternativet är att man inte haft någon plan alls utan bara kört på för att se hur det går.

Andra generationen

Den andra generationen invandrare pratar man ofta om som en grupp men det är en extremt blandad grupp. Det finns allt från norrmän till araber till syrianer i denna grupp och det är egentligen svårt att prata om det som en grupp. Många av andra generationens invandrare har väldigt lätt att anpassa sig till Sverige och det är många som är extremt studiemotiverade. Tyvärr gäller det inte alla och inom många grupper så är kriminaliteten och arbetslösheten stor. Den andra generationens invandrare har dock lättare att få jobb än sina föräldrar. Ju längre bort från Sverige föräldrarna kommer desto svårare har barnen att komma in i samhället. Det gäller dock bara söderut. När det gäller invandrare från väst och öst går integrationen betydligt bättre. Den andra generationen gifter sig helst med någon som har samma ursprung vilket gör att även tredje generationen känner sig utanför och inte kommer in i samhället.

Integration

Flera grupper ur den andra generationens invandrare har stora problem med integration och många klarar inte av grundskolan. Det är också en hög andel som inte klarar av gymnasiet. Barnafödandet är betydligt högre än snittet när det kommer till vissa grupper av invandrare. Speciellt somalier sticker ut med många barn. Om man ser till alla andra generationens invandrare som en grupp så har de 10% högre barnafödande än snittet i Sverige vilket inte är så mycket. Tyvärr så har stora problem börjat dyka upp med tredje generationens invandrare som redan är etablerade gängkriminella.

Sveriges framtid

Det sker ett folkutbyte i den bemärkelsen att det blir färre och färre etniska svenskar. Det är fakta och ingen bluff. Sen kan man alltid invända på ord som ”folkutbyte” och ha en lång diskussion om vem som är svensk eller inte. Hur man än vänder och vrider på det så sker det en förändring i Sverige och det är många som tycker att det går alldeles för fort. I detta läge så blir flaggan en viktig symbol att hålla fast i och då tillåta alla möjliga flaggor vid skolavslutningarna till exempel gör det inte bättre. Om vi skall bygga en framtid tillsammans i Sverige måste alla som lever och bor i detta land vara stolta för Sverige och vilja bo här. Inte bara vilja ta emot gratis pengar och sedan ändå hata Sverige.

Hur gör vi framöver?

Det enda vägen som jag framåt för Sverige för att överleva som land och inte bli ett rövhål är att låta Tidöavtalet gälla och låta regeringen jobba på sin utstakade väg. Om den nuvarande regeringen faller kommer också Sverige att falla ner i ett svart hål. Det är av den enkla anledningen att vänstern helt enkelt kommer vilja ha mer av invandring, låga straff, opålitlig energipolitik, islam, otydlighet, bidrag och skattefinansierade verksamheter för att nämna några punkter.

Källor

Sveriges befolkning idag och imorgon
Eskilstuna är ett rövhål