Varför utmärker sig Sverige?

Senast uppdaterad, 2022-02-06, info@gratis-pengar.se

Sverige har länge varit ett föregångsland på många områden men har de senaste två decennierna mer och mer liknat ett land på förfall där område efter område sticker ut i jämförelse med de andra länderna i EU. Hur kommer de sig att det har blivit så här? En förklaring är att de svenska politikerna inte har velat se verkligheten för vad den är och istället gömt sig bakom fina ord som solidaritet och medmänsklighet. Tyvärr så är de ingenting man kan äta eller tjäna pengar på. Det finns tydliga åsiktsskillnader mellan väljarna och våra politiker, speciellt i invandringsfrågor. Politikerna har till och med känslomässiga problem att ta in budskapet. Den här meningen tycker jag är så upprörande så att det inte finns någon motsvarighet. Våra kära politiker som är folkvalda och skall styra ett land med 10 miljoner invånare beter sig alltså mer eller mindre som små barn som obstinat kämpar emot verkligheten för att de inte tycker att det skall vara så. Det är så urbota dumt så att jag egentligen saknar ord men måste förklara vad det innebär för Sveriges del.

Diagrammet ovan visar vad väljarna tycker och vad politikerna har för åsikt. Gapet mellan politikerna och väljarna är väldigt stort även om politikerna sedan 2015 har börjat närma sig väljarnas åsikter. Jag har precis läst en hel del böcker om hur de kriminella härjar i Sverige och kan bara konstatera att det är politikerna som bär skulden till att det ser ut som det gör. Polisen och åklagarmyndigheten är enligt lag tvingade att följa de direktiv som politikerna bestämmer. Polisen har i många år önskat hårdare tag mot brottsligheten men politikerna stretar emot och hänvisar till allt från föreningsfrihet till den enskildes integritet. Något som är extra besvärande är att flera myndigheter också har stretat emot av någon anledning vilket gjort läget ännu värre.

Svenska politikers förakt för väljarna har fått den effekten att vi släpar efter på område efter område när det gäller framför allt lagstiftning och migration, två områden som inte politikerna vågat ta tag i. Det verkar dock som om de håller på att vakna i elfte timmen men frågan är om det inte är för sent nu och att det kommer att kräva drakoniska åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Där vi tydligt sticker ut är följande områden.

 • Hög migration.
 • Handgranater och bomber används i en omfattning som om det nästan vore krig. (Saknar motstycke i annat västland)
 • Utanförskapsområden där de kriminella har enormt stort inflytande.
 • Avsaknad av kronvittne (detta är nu på gång).
 • Kriminella gäng går inte att förbjuda på grund av föreningsfrihet.
 • EBO som gör att asylsökarna får bosätta sig var de vill vilket gör att de i regel bosätter sig i redan utsatta områden.
 • Polisen vill kunna avlyssna mobilsamtal (har blivit mycket bättre)
 • Kameraövervakning (har blivit mycket bättre)
 • Polisen vill kunna använda GPS sökare på till exempel bilar.
 • Polisen vill ha bättre möjlighet att provocera fram brott.
 • Polisen vill ha bättre möjlighet till elektronisk övervakning.
 • Vi har för låga straff och för många rabatter på straffen.
 • Politikernas oförmåga att se verkligheten för vad den är.

Källor:


Gudmundson: Politikerförakt uppifrån
Gangsterparadiset av Lars Wierup