Islam

Senast uppdaterad, 2022-02-19, info@gratis-pengar.se

Först och främst vill jag återigen verkligen trycka på att detta är inte kritik mot enskilda muslimer och att jag har muslimer både som vänner och arbetskamrater. Det är inte de som är måltavlan för min kritik här utan det är religionen Islam som jag kritiserar. Den värsta formen av Islam är naturligtvis den som IS och Talibanerna tillämpar där de vill ta över ett helt land eller en region och styra med hjälp av Islam. Vi har alla sett vilka hemska saker IS och Talibanerna är kapabla till men även länder som är mindre auktoritära än IS där islam är den dominerande religionen fungerar ju sådär enligt västerländska mått. Det går inte att förneka att vardagen i dessa länder skiljer sig väsentligt från vad vi är vana vid. Hur skulle till exempel Sverige se ut om antal muslimer i Sverige ökar från dagens ca 10% till 30%? Det är en fråga som jag tror att få verkligen vill ha svar på.

I en ny rapport från Claphaminstitutet, Islamiska värderingar kontra västerländska värderingar, studerar och analyseras sjutton olika områden där det kan finnas konflikt mellan väst och islamiska värderingar. Det handlar bland annat om demokratiska fri- och rättigheter som yttrandefrihet och religionsfrihet; om kvinnors rättigheter och om uppmuntran till våldsbrott och terrorism. Det råder väsensskillnad på en mängd olika områden där värderingarna inte alls fungerar i ett västerländsk land.

 • Demokrati – Islam betyder underkastelse och refererar till underkastelse och Allahs vilja.
 • Yttrandefrihet – Många muslimer accepterar inte yttrandefriheten. Speciellt inte kritik mot Islam.
 • Religionsfrihet – Du får inte lämna Islam.
 • Synen på andra religioner – En stor del av islam går ut på att skilja muslimer från icke-muslimer.
 • Sexuell läggning – Du får inte vara homosexuell.
 • Klädsel – Du måste klä dig på ett speciellt sätt. Speciellt om du är kvinna.
 • Vittnesmål – Kvinnans vittnesmål är bara värt hälften.
 • Arv – Kvinnor ärver bara hälften så mycket som männen.
 • Polygami – Männen får ha fyra fruar enligt islamisk lag.
 • Våld i relationer – Män får slå sina fruar.
 • Barnäktenskap – Det är tillåtet för män att gifta sig med barn.
 • Utomäktenskapliga relationer – Det är tillåtet för en man när lusten tränger på.
 • Skilsmässa – Mannen har lättare att skiljas.
 • Terrorism
 • Mord på kritiker
 • Våld mot andra religiösa grupper
 • Våldtäkt

Hur skall man då komma till rätta med detta? Steg ett är att sluta förneka att problemet finns och att försöka sopa det under mattan som Sveriges regeringar gjort de senaste tjugo åren. Man måste ta tag i problemen och rapporten ger en bra grund att stå på. Om man följer upp dessa sex steg har man enligt rapporten kommit en bra bit på vägen för ett bättre samhälle för oss alla.

 1. Samhället måste förstå vad bokstavstrogen islam är för något.
 2. Politiker, media och samhället i allmänhet måste tala öppet om problemet.
 3. Nyanlända måste informeras om vilka regler, lagar och normer som gäller i Sverige.
 4. Skolor och andra samhällsinstitutioner måste upplysa om vilka konsekvenser bokstavstrogen islam kan få för Sverige.
 5. Islams anhängare bör vara öppna för en diskussion om de inslag som vi inte vill se i Sverige.
 6. Religionsfrihet behöver försvaras som grundläggande värde i Sverige.

Källor

Artikel från Dagen: Islamiska värderingar omöjliggör en lyckad integration
Claphaminstitutets rapport: Islamiska värderingar kontra västerländska värderingar