Islam och feminism

Senast uppdaterad, 2023-05-03, info@gratis-pengar.se

Ett känsligt ämne

Islam är ett känsligt ämne och kommer så att vara en lång tid framöver. Jag har inget emot enskilda muslimer men som grupp tenderar de att vara enormt starka och det finns mycket som tyder på att om vi inte gör något åt saken kommer Islam snart att vara i majoritet även i Europa. Vi pratar om ett Europa om ca 100 år. Inget som kommer att ske här och nu men det sker tillräckligt fort för att man som observatör i Sverige ser hur det har utvecklats bara under de senaste 20 åren.

Svenska Dagbladet och Islam

Svenska Dagbladet har haft en serie med inlägg som handlat som Islam och det är med hjälp av dessa artiklar som jag utgått ifrån när jag skrivit detta inlägg. I regel skulle jag dock säga att artiklarna i Svenska Dagbladet är betydligt mer positiva till Islam som religion än vad jag är. Jag tycker det är synd om de muslimer som vill leva ett fridfullt liv att Islam i mångt och mycket tyvärr tillhör de som skriker högst i debatten. De som fångar mest upmärksamhet är de som är mest radikala och de fromma muslimer som finns kommer väldigt sällan till tals.

Feminist och muslim

Islam och feminism är två begrepp som ofta diskuteras tillsammans. Islam, som är en av världens största religioner, har historiskt sett haft en patriarkal struktur som har begränsat kvinnors rättigheter. Feminism däremot, är en rörelse som kämpar för jämlikhet mellan könen och för kvinnors rättigheter. Trots att det kan verka som att de två begreppen står i konflikt med varandra, finns det många muslimer som anser att islam och feminism kan samexistera.

Patriarkala tolkningar av Islam

En av de grundläggande principerna i islam är att alla människor är lika inför Gud, oavsett kön eller ras. I Koranen uppmuntras också till lika rättigheter mellan män och kvinnor. Trots detta har vissa delar av muslimska samhällen tolkat religionen på ett sätt som begränsar kvinnors rättigheter, till exempel genom att tvinga kvinnor att täcka sig eller genom att förbjuda dem från att utöva vissa yrken eller befinna sig på särskilda ställen. Detta märks tyvärr redan idag runt om i Europa där kvinnorna lyser med sin frånvaro i många områden där de muslimska männen vistas. Det kan röra sig om större eller mindre områden dit kvinnorna helt enkelt inte är välkomna. Det kan vara allt från ett enskilt café till en stadsdel dit kvinnorna inte förväntas komma. Om en västerländsk kvinna går in i ett av dessa områden blir hon så pass otrevligt bemött att hon rätt snart lämnar området. Det går helt enkelt inte att gå på en gata med 10 män efter sig som skriker otrevligheter.

Kvinnliga imamer

Det finns ytterst få kvinliga imamer inom Islam och de få som finns motarbetas flitigt. De är inte lika accepterade som de manliga imanerna och får endast utföra bönsetunder med kvinnor. De kämpar helt enkelt i motvind. Vidare så är samkönade äktenskap något som inte alls förekommer inom Islam som är mycket restriktiva mot homosexuella. I arabvärlden är det förbjudet att vara homosexuell och du bestraffas med fängelse eller dödsstraff om du är öppen med din sexuella läggning. Detta är tyvärr en detalj som många asylsökande utnyttjar till sin egen fördel. Det är en del som ljuger och säger att de är kristna och homosexuella när de söker asyl i Sverige. En kombination som ger en betydligt enklare asylansökan.

Islamistisk feminism

Feminister som är muslimer anser att det är möjligt att förena islam och feminism genom att tolka religionen på ett sätt som främjar jämlikhet mellan könen. De hävdar att islamiska texter kan tolkas på olika sätt och att det är viktigt att förstå att det finns olika tolkningar av religionen.

En av de mest kända feministiska rörelserna inom islam är islamisk feminism. Islamisk feminism betonar att islam och feminism är kompatibla och att kvinnor bör ha samma rättigheter som män i alla aspekter av livet, inklusive inom religionen. Islamiska feminister arbetar för att öka medvetenheten om kvinnors rättigheter inom islam och att utmana traditionella tolkningar av religionen som begränsar kvinnors rättigheter.

Islam och framtiden

Det finns också feministiska rörelser inom muslimska samhällen som är mer sekulära, vilket innebär att de inte utgår från en religiös grund. Dessa rörelser arbetar för att öka medvetenheten om kvinnors rättigheter i muslimska samhällen och för att utmana patriarkala strukturer som begränsar kvinnors rättigheter.

I slutändan är det viktigt att förstå att islam och feminism inte är oförenliga. Det finns många muslimer som är feminister och som arbetar för att öka medvetenheten om kvinnors rättigheter inom islamiska samhällen. Genom att främja en tolkning av islam som främjar jämlikhet mellan könen kan vi skapa en bättre värld där alla människor har samma rättigheter och möjligheter oavsett kön eller religion.

Källor

Inlägg om Islam i Svenska Dagbladet