493 Miljarder i sjön

Senaste uppdateringen, 2023-01-08, info@gratis-pengar.se

Enorma belopp slösas bort varje år på allt från fusk till bistånd. Det finns beräkningar som visar på att invandringen kan kosta så mycket som ända upp till 200 miljarder per år men siffrorna är svåra att följa även om jag tror att de ligger närmare sanningen än de 103 miljarder kronor nedan. Även sifforna för skattefiffel och bidragsfusk är väldigt lågt räknade och kommer från regeringens egna beräkningar. Regeringen som längre har hävdat att det fusket endast är marginellt. Notera att de pengar som försvinner i dessa poster är en större post i statens budget än till exempel sjukvården (102 miljarder per år) eller utbildningen (83 miljarder per år). Det enda positiva här är att man tillslut har beslutat sig för att skapa en ny myndighet som skall hantera alla statliga utbetalningar för att undvika att en individ går på flera mot varandra stridande bidrag. I förlängningen finns en tanke att denna myndighet skall hantera alla utbetalningar som stat, region och kommun gör och det blir förhoppningsvis lite bättre.

Som det är idag har ca 50% av de asylsökande två eller fler identiteter vilket naturligtvis förenklar bidragsfusk något kopiöst.

Som om det inte räckte kostar den organiserade brottsligheten enorma pengar varje år. Inte nog med att de kriminella förstör sina egna liv så lever hela områden i skräck för vad som skall ske varje dag med enorm lidande som följd. De kriminella har mer eller mindre tagit över flera områden i Sverige där polis, ambulans och brandmän har svårt för att inte säga ibland helt omöjligt att utföra sina jobb. Nedan följer en sammanställning på de kostnader som de olika posterna beräknas dränera statskassan på VARJE ÅR. Under sammanställningen med kostnader finns källhänvisning till de olika kostnadsposterna.

Källa:

Skattefusk för 133 miljarder
Bidragsfusk
Invandring
Brottslighet
Brottslighet kostar 190 miljarder
Bistånd
Statens budget i siffror
Två identiteter