Avtal, avtal och mer avtal

Senast uppdaterad, 2022-12-17, info@gratis-pengar.se

Avtal, avtal och mer avtal. Vem styr Sverige egentligen? Helt klart är att regeringen inte ALLS styr Sverige. Jag tror att de flesta tror att Sveriges regering styr till 100% men så är inte alls fallet. Sverige har långt gående avtal med EU och en mängd organisationer som gör att regeringen är bakbunden något fruktansvärt och inte kan göra som de vill utan att bryta avtal och åka på böter. Till exempel vill de sänka reduktionsplikten men det vill inte Drivkraft Sverige (branschorganisation för drivmedel), Preem eller EU och hänvisar till ingångna avtal. Det kan bli böter på 15 MILJARDER om vi bryter dessa avtal.

EU – suger

När det gäller EU så måste jag erkänna att jag röstade för både ett EU medlemskap och Euro men kan kan alltid ändra sig och bli klokare med åren. Undersökningar visar att ca 40 % av alla förslag som regeringen lägger handlar om att genomföra redan fattade EU-beslut! När det gäller kommun och landsting är siffran horribla 60% enligt Sveriges Kommuner och Regioner. EU har blivit ett monster som kostar Sverige 46 MILJARDER SEK per år. EU-budgeten för 2022 ligger på ca 340 MILJARDER EURO det vill säga ca 3 300 MILJARDER SEK. För detta får du allt från raka gurkor, snygga jordgubbar, hur du skall tänka på internet och mycket livsviktigt. EU har förvandlats från frihandel till något som ingen behöver. Grundtanken med EU var att länderna i EU skulle kunna handla med varandra utan att det skulle vara krångligt. 1952 bildades Europeiska kol- och stålunionen. Den kom till stånd genom Parisfördraget 1951 och medlemmarna var Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. Syftet var att ställa ländernas kol- och stålindustrier under överstatlig ledning för att därmed omöjliggöra krig mellan unionens länder. Sedan dess har fler och fler länder tillkommit och grundtanken har försvunnit. Nu drömmer politikerna i EU om ett Europa som skall efterlikna USA och vara ett gemensamt land. Tyvärr håller de på att lyckas. Så fort något land säger nej till något straffas de med böter stenhårt.

Preem – Drivkraft Sverige

Preem och Drivkraft Sverige ligger på för att Sverige skall ha reduktionsmedel i all drivmedel som säljs i Sverige eftersom de TJÄNAR pengar på detta. Jag betvivlar starkt att de bryr sig om något annat. De tjänar mer på att sälja reduktionsmedlet än vad de tjänar på att sälja diesel och bensin. Som ordförande för Drivkraft Sverige återfinns ingen mindre än Fredrik Reinfeldt, mannen som redan förstört Sverige under åtta år. Mannen som jag röstade på men efter det att han förklarade att han ”ska samarbeta med MP för att straffa SDs väljare” så är han numera inte min favorit.

Källor

Preem avtal
Rebecca Uvell (låst)
Drivkraft Sverige
EU – historia
Många beslut regeringen tar är EU direktiv