Segregationen ökar

Senast uppdaterad, 2023-10-07, info@gratis-pengar.se

Sverige slits bokstavligt talat isär dag för dag. Det kommer hela tiden nya oroväckande rapporter om än det ena än det andra. Kvar på perrongen står vänstern och skriker allt allt är bra om vi bara bygger några nya fritidsgårdar, satsar några fler miljarder på förorterna (idag får skolorna i utsatta områden redan tre gånger så mycket pengar som andra skolor), och anställer några fler personer av rätt virke på rätt position. Det fungerar helt enkelt inte längre. Sedan 2015 så har det gått väldigt fort och nu är det hela 74 av landets 197 kommuner som har allvarliga problem med segregationen. 2015 började man uppmärksamma och mäta den här typen av problem och har sedan dess försökt att åtgärda dom med olika former av insatser. Man har med andra ord öst pengar över problemtyngda områden. Det har inte blivit någon förbättring utan idag ser vi att antalet segregerade områden istället ökar i rask takt.

Segregering

2015 hade 57 kommuner ett så kallat dissimilaritetsindex över 30, vilket brukar räknas som betydande segregation. Nu har hela 74 kommuner passerat 30-strecket. Indexet anger hur stor andel av dem med utrikes bakgrund, eller med svensk bakgrund, som skulle behöva flytta inom kommunen för att uppnå en geografiskt helt jämn fördelning mellan grupperna. Orsakerna till att det blir så här är flera men flera kommunalpolitiker skyller på EBO som tillåter nyanlända att bosätta sig var dom vill och behålla sina bidrag.

Alla kommuner i Sverige

Tyvärr är listan inte sökbar eftersom det är en bild. Hela listan kommer från Dagens Samhälle och är skapat med hjälp av data från SCB. Det finns en mängd data hos SCB för den som verkligen vill finna intressanta saker om Sveriges utveckling. Jag kan tycker att dagens politiker borde använda SCB oftare för att se vad de kan åstadkomma och har åstadkommit med sin politik.

Källa

Sverige slits isär