Robotrace 2022-04-20

Senast uppdaterad, 2022-04-20, info@gratis-pengar.se

>> OBS! Nästa avstämning 4 maj <<

Skillnaderna från vecka till vecka är av naturliga skäl inte så stora och jag har lyft frågan om det räcker att uppdatera varannan vecka och de flesta röstade för det så nästa vecka blir det ingen uppdatering av robotracet. Tävlingen kommer att fortsätta som vanligt men nästa avstämning kommer att ske den 4 maj. Mina kanaler hänger ihop och det som sker på en kanal får direkta och naturliga följder på alla mina kanaler.

Årets hittills ohotade ledare Savelend ångar på i toppen och några nya kronor tickade in denna vecka. En vecka som gått väldigt lugnt och skönt på börsen med lite så där lagom plus på de flesta fronter. Fondrobotarna Lysa, BetterWealth, Fundler och Opti har legat i en helt egen klass i år och stått emot börsnedgången på ett föredömligt sätt. Nordnet och Avanza Auto 6 tappade mycket i början men har nu nästan kommit ikapp de i täten. Savr, Nowo och Avanza ligger och skvalpar i det lägre skiktet, dåliga men inte så urusla som Sigmastocks. Jag hade stora förhoppningar på Sigmastocks och tänkte att en aktierobot måste kunna mäta sig med fondrobotar men så är inte fallet verkar det som. Jag har dessutom en större portfölj hos Sigmastocks och den går också dåligt men inte lika uruselt som den som deltar i robotracet.

OMXPI för i år ligger på -15,14% och mitt robotrace ligger på -9,58% vilket betyder att jag ligger före index i varje fall.

Nordnets innehav

Jag har börjat gå igenom hur de olika robotarna / portföljernas innehav ser ut mer exakt och vad det är man får när man sparar hos de olika företagen som är med i robotracet. Jag har redan gått igenom BetterWealth och Sigmastocks innehav och kommer denna vecka att presentera hur Nordnets pengar är investerade. Fonderna är valda med hjälp av en wizard hos Nordnet som väljer ut fonder åt dig efter att du svarat på några grundläggande frågor.

Pengarna ligger i tre olika fonder Länsförsäkringar Global Indexnära, Nordnet Indexfond Sverige och DNB Global Emerging Markets Indeks A. Beskrivningarna nedan är hämtade från Nordnet och Avanza.

Länsförsäkringar Global Indexnära är en indexnära förvaltad aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i de länder som ingår i indexet MSCI World Total Net Return. Fondens målsättning är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet MSCI World Total Net Return, med de avvikelser som kan uppkomma med anledning av att fonden följer fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att fondbolaget kan exkludera aktier som ingår i indexet.

Största regionerna: USA (68,32%), Euroland (8,69%) och Japan (6,23%).
Största branscherna: Teknik (21,63%), Finans (15,66%) och Sjukvård (13,43%)
Största innehaven: Apple (4,78%), Microsoft (3,65%), Amazon (2,47%) och Tesla (1,53%)

Nordnet Indexfond Sverige är en indexfond med inriktning på den svenska aktiemarknaden och fondens målsättning är att generera en avkastning som återspeglar den hos aktieindexet NASDAQ OMX Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI). NASDAQ OMX Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) är ett marknadsvärdesviktat index med syfte att avspegla avkastningen på Stockholmsbörsen. Indexets sammansättning revideras halvårsvis. I samband med revidering kommer fonden att belastas med transaktionskostnader som är avhängiga storleken på den omsättning som revideringen medför. Dessa transaktionskostnader täcks i sin helhet av Nordnet. Utförlig information kring fondens jämförelseindex kan inhämtas via hemsidan www.nasdaqomxnordic.com.

Största regionerna: Sverige (94,62%), Storbritannien (2,96%) och Euroland (2,24%)
Största branscherna: Industri (34,58%), Finans (21,68%) och Teknik (9,14%)
Största innehaven: Investor(5,15%), Atlas Copco (4,64%), Volvo AB (4,15%) och Hexagon (4,02%)

DNB Global Emerging Markets Indeks A investerar i aktier på tillväxtmarknader och strävar efter att få en sammansättning som motsvarar fondens referensindex. Företag som eventuellt inte uppfyller DNB:s riktlinjer för ansvarsfulla investeringar kommer att hållas utanför fondens investeringsområde. Fonden är passivt förvaltat. Syftet är att replikera avkastningen för fondens referensindex, MSCI Emerging Markets Index Net.

Största regionerna: Asien tillväxt (48,86%), Asien (32,38%) och Latinamerika (8,99%)
Största branscherna: Teknik (24,84%), Finans (21,26%) och Konsument, cyklisk (12,83%)
Största innehaven: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (7,68%), Tencent Holdings Ltd (4,66%), Samsung Electronics Co Ltd (4,26%) och Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (2,98%)