Elen som försvann

Senast uppdaterad, 2023-01-07, info@gratis-pengar.se

Att vårt samhälle kräver en massa el kan var och en räkna ut. Alla, exakt alla förutom våra politiker har insett det. Jag skall berätta vad jag har kommit fram till genom att läsa mängder av artiklar och inlägg på nätet. Det är inte någon vacker blid som träder fram när man ser vilka beslut som tagits. Våra politiker behandlar sina länder som ett gäng dagisbarn behandlar sina legobyggnader på förskolan. Detta är en enormt komplicerat fråga och för att visa att jag inte bara hittar på så länkar jag till inte mindre än ca 20 olika källor jag jag läst igenom för att kunna sammanställa detta inlägg. Dessutom har jag läst spaltmeter med andra inlägg för att kunna skriva ett så bra inlägg som möjligt.

Bakgrund

För att kunna förstå varför det ser ut som det gör idag måste man backa bandet några år och se vad som har tagit oss hit. Kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 sände chockvågor över hela jorden. Det var en allvarlig olycka och i det skedet beslutade sig Tysklands gröna parti för att de skulle avveckla all kärnkraft i Tyskland med hänvisning till farorna vid en olycka. Sagt och gjort man började rita upp en plan för hur detta skulle gå till och såg sig om efter andra energikällor. Man skrev på långtgående avtal med Putin om rysk gas för att täppa till hålet efter den nedlagda kärnkraften. Idag eldar Tyskland mer och mer brunkol för att kunna förse sin befolkning med el. Brunkol är den mest smutsiga energikällan som finns på jorden. FN har gått ut och sagt att vi måste använda mer kärnkraft om vi skall kunna nå våra klimatmål och hur man då ens kan diskutera att lägga ner kärnkraft är för mig ett mysterium.

Politikerna förstör Sverige

Man kan ju tycka att om man är folkvald politiker i Sverige så måste man se till Sveriges bästa först och främst. Tyvärr har man inte gjort det på länge och under flera år har man misskött invandringen vilket fått till följd att det har blivit problem på de flesta områden. Här börjar många skrika att man är rasist när man påpekar det uppenbara. Jag har ingenting emot invandrare men på det sättet som svenska politiker har skött invandringen har det blivit en katastrof. Det fungerar inte bara att ta emot en stor mängd människor och hoppas på det bästa. Man har med en barnslig naivitet tänkt att det kommer att lösa sig med tidens gång. Istället har ort efter ort istället förvandlats till något man så fint kallar för utsatta områden. Problemen som dyker upp i kölvattnet av stor invandring blir sedan kriminalitet, dålig skola, eftersatt underhåll på allt från vattenledningar till lägenheter, överbelastat sjukvård, utnyttjande av välfärdsbidrag och så vidare. Jag och många andra har skrivit mycket om det och lyft upp frågan. Något som vi inte fokuserat så mycket på är vår elförsörjning eftersom jag och många andra inte trodde att politikerna kunde vara så korkade att de sabbar den också. Men vi hade inte räknat med att Miljöpartiet kunde vara så fanatiska och verklighetsfrånvända. Kriminaliteten och oron med invandringen drabbade inte alla och jag vet många vänner som sitter på bekvämt avstånd från alla problem. De tyckte att Sverige var världens bästa land och såg inga problem. Nu däremot drabbas helt plötsligt alla, även mina vänner som älskar Socialdemokraterna och invandring.

Nedläggning av svenska kärnkraftverk

Svenska politiker, och speciellt Miljöpartiet, har misshandlat Sveriges elförsörjning rejält under årens lopp. De har ingen som helst övergripande ansvar för att vi skall ha el i Sverige. Vi är självförsörjande säger de men nämner inte de avtal som gör att vi måste ut med 80% av den el som vi producerar på marknaden. Det gör att vi behöver producera mer el än vad vi själva kan förbruka för att vi skall kunna försörja oss själva tillräckligt bra. De två reaktorerna i Barsebäck stängdes redan 1999 respektive 2005. Dessutom stängdes två reaktorer i Oskarshamn 2015 respektive 2017 och ytterligare två reaktorer i Ringhals den 30 december 2019 respektive den 31 december 2020. Socialdemokraterna och Miljöpartiet hävdar med emfas att kärnkraften har lagts ner på grund av att den inte var lönsam och att det är Vattenfall själv som har kommit med beslutet. Fakta är dock att regeringen bytte ut Vattenfalls styrelse och höjde effektskatten för kärnkraften så pass mycket att det inte blev lönsamt. När dessa två komponenter var på plats valde Vattenkraft att lägga ner kärnkraften. Frågar man en Socialdemokrat vems fel det är så beror allt kaos idag på avregleringen och allt är Moderaternas fel. Faktum kvarstår dock att fyra kärnkraftverk lades ner under de senaste åtta åren när vi haft en Socialdemokratisk regering. Att de sedan vill skylla ifrån sig är deras problem och något som politiker i allmänhet och Socialdemokrater i synnerhet är bra på. Här finns en bra sammanfattning hur nerläggningen gått till.

Överföring av ström

El måste förbrukas där den produceras och kan inte transporteras längre stäcker. Det är därför som priserna skiljer sig åt i de olika elområdena i Sverige. I Norrland finns mycket elproduktion men inte lika många konsumenter vilket gör att priset blir lägre än i södra Sverige där förhållandet är omvänt. Det behövs vidare stora kablar och en viss konstant spänning i elnätet för att det skall kunna fungera optimalt. Detta gör att stora kraftkällor som kärnkraftverk är utmärkta för detta eftersom de garanterar en konstant tillförsel av ström i nätet. Även vattenkraftverken är bra på detta. Av förståeliga skäl är vindkraftverken helt urusla på detta och kan inte ens fungera som bas i ett område utan kan endast fungera som komplement till ett större kraftverk.

Sverige är nästan självförsörjande

Sverige är näst intill självförsörjande på el men vi har skrivit på avtal med EU om att vi får behålla 20% av den el vi producerar. Resterande 80% av elen som vi produceras skall ut på marknaden. Det är det som gör att vi dyrt måste köpa tillbaks den el som vi själva producerar. I dagsläget är Europa som ett svart hål eftersom Tyskland saknar sina kärnkraftverk och den ryska gasen. Det är dessutom inte bara Tyskland som har köpt gas från Ryssland.

Rysslands krig

Det är klart att kriget i Ukraina inte gör situationen bättre. Om det inte hade varit krig så hade Ryssland kunnat leverera gas till Europa vilket gjort situationen betydligt bättre.

Vindkraftverk

Vindkraft beskrivs som någon slags helig graal men är långt ifrån så bra som den beskrivs. Förutom de mest uppenbara sakerna som att det inte alltid blåser finns det en mängd andra faktorer som politikerna förbiser bara för att vindkraftverken är heligförklarade. Några nackdelar är att de stör de närboende, stora mängder fåglar och insekter dödas av vindkraftverken, plaster avsöndras av rotorbladen och gör omgivningen giftig, balsakärnan i rotorbladen gör att skogen skövlas i Amazonas för att nämna några nackdelar. Vindkraftverk har dessutom den otrevliga egenskapen att den räknas in i kategorin icke planerbar el eftersom man aldrig vet när det blåser.

Vattenkraftverk

Vattenkraftverken är just nu vår bästa energikälla men även den är fylld av problem och underligheter. Till exempel så förekommer det att man mitt under vintern släpper igenom stora mängder vatten utan att man har turbinerna på. Varför gör man så? Dessutom så låter man vattnet frysa på i vattenreservoarerna under vintern. Vid dessa tillfällen så låter man bli att använda vattenkraften under långa perioder med hänvisning till isbildning. Just denna vinter har jag dock hört på radio att man struntat i isbildningen och låtit turbinerna gå för fullt vissa perioder ändå för att undvika alltför höga elpriser.

Varför kostar elen så mycket?

Det fråga som berör alla mest just nu är naturligtvis varför elen kostar så mycket. Det är många faktorer som spelar in men den största orsaken är att politikerna misskött elmarknaden något brutalt. Både i Sverige och i övriga Europa. Man har någon slags magisk övertro till att allt kommer att lösa sig även om vi lägger ner all kärnkraft och inte har någon annan el. Energiföretagen skriver ett långt och bra inlägg om varför priserna är så höga men kortfattat kan man konstatera att bristen på naturgas driver upp efterfrågan på kol som är väldigt dyrt eftersom det är väldigt smutsigt och har dyra utsläppsrätter. Att Tyskland lagt ner så mycket kärnkraft gör dessutom att de har ett enormt behov av el vilket drar upp priserna för alla i Europa. Hade Sverige haft kvar sina kärnkraftverk hade priset på el i Sverige varit betydligt bättre men kombinationen krig och nerlagda kärnkraftverk i Sverige och Tyskland har visat sig vara en enorm giftig cocktail för Europas medborgare. Detta tillsammans med dåligt skrivna avtal gör att Sverige just nu sitter i skiten när det gäller elpriser. Den lite underliga regeln att det är dagens dyraste el som sätter priset för all el just den dagen bidrar naturligtvis också till att det blir ännu sämre än vad det hade varit annars. För att sammanfatta skulle jag säga att urusel energipolitik ligger bakom de höga priserna idag. Den förra regeringen misslyckades totalt men den nuvarande regeringen misslyckades med att få till ett pristak på 2 kr kWh vilket hade känts betydligt bättre,

Vad gör politikerna nu?

Samhället tvingas agera i panik just nu och politikerna skäller på varandra vems fel det är och hur man bäst skall lösa det. Helt klart är att det finns ingen kvick fix på problemet. Den nuvarande regeringen kommer att pumpa ut pengar i form av bidrag till privatpersoner och företag. Jag tycker inte att de lyckas bra med detta på något vis. Varken i kommunikationen eller genomförandet. Dessutom har de missat att införa intäktstak för elproducenter som delar av Europa redan genomfört. Finansinspektionen lyfter inte bort amorteringskrav trots att både räntan och elräkningen kommer slå alla rekord i vinter. En vanlig familj kan få räkningar som är mer än 20 000 kr högre per månad än föregående år. Enda sättet att slippa amortera enligt min bank är om jag blir arbetslös eller dör. Tack men nej tack då amorterar jag hellre.

Elbilar och framtiden

Nu finns ingen el, framöver kommer vi att behöva 10 gånger mer el än idag eftersom hela transportsektorn skall elektrifieras. Redan för flera år sedan satt vi hemma vid köksbordet och pratade om att det inte går att lägga ner kärnkraftverk och samtidigt kräva att vi skall skaffa elbilar. Det är inte fråga om lite elbrist utan hela skiten har mer eller mindre brakat ihop till ett icke fungerande system. Att skaffa fler och fler prylar som drivs med el och samtidigt montera ner det som producerar mest el fungerar helt enkelt inte. Det kan vem som helst räkna ut, vem som helst förutom de idioter till politiker som sitter och bestämmer. Idag finns det ca 410 000 elbilar och till det kommer ca 13 000 övriga elfordon. Som om inte det räcker har vi ca 500 000 elcyklar i Sverige och det säljs ca 100 000 nya elcyklar VARJE år. Schweiz kan till exempel komma att förbjuda elbilar eftersom strömmen behövs till annat. För att göra allt värre än värst så skall allt vara kopplat till internet, alla använder mobiler dygnet runt, allt precis allt är numera elektrifierat och skall hanteras via internet. För att göra saker och ting ännu värre så drar de stora serverhallarna vi har lika mycket ström som ett halvt kärnkraftverk. Jo du läste rätt! Tror ni att framtiden ser ljus ut med de politiker vi har nu?

Vad gör vi nu?

Jag läser inlägg efter inlägg på sociala medier, lyssnar på radio, ser på TV och hör vad mina arbetskamrater säger på jobbet. Det är inget kul som sägs. Räkningarna är skyhöga och alltfler börjar fundera på hur de ska få verkligheten att gå ihop. Jag läser om folk som gråter, grillar korv inomhus, bygger om sina hur till isolerade bunkrar, drar sladdar till grannen som har fast elpris, stänger av så många rum de kan, stänger av all golvvärme, klär på sig tripla plagg för att kunna överleva – INOMHUS! Listan över vad folk gör vore rätt så kul om det inte vore för det faktum att de gör allt detta för att ÖVERLEVA. Jag själv har tagit till rätt så drakoniska åtgärder, tycker jag i varje fall:

  • Stängt av varmvattnet
  • Stängt ner fem rum
  • Stängt av golvvärmen i två badrum
  • Satt upp fodrade gardiner INOMHUS på ett flertal ställen för att inte släppa in kyla
  • Går runt med flera lager kläder inomhus
  • Slutat använda småel som kaffebryggare, brödrost och så vidare
  • Tvättar, diskar bara på natten
  • Stänger av allt som inte används hela tiden
  • Eldar i kaminen så mycket det går och använder varmluftspumpen så lite det går
  • Med detta lyckas vi gå från ca 100 kWh till ca 50 kWh

Enklaste lösningen

Sänk skatterna tillfälligt. Sänk momsen på el så att staten får in max så mycket moms som blir vid priset 1 kr kWh. Ta bort elskatten tillfälligt. Det garanterar att alla får lika mycket rabatt på elen och det blir en viss lättnad för privatpersoner och företag.

När blir det bra?

Detta är det riktigt katastrofala och det kommer nu rapporter om att vi kommer att leva i detta helvete ända till 2030. Om så är fallet kan var och en räkna ut vart vi är på väg. Det är ingen rolig resa vi har framför oss och då är jag ändå i grund och botten positiv och vill inte se det negativa. Tyvärr är jag rätt så mycket realist också.

Komplicerat inlägg

Om du vill tillägga någon är det mer än välkommet. Skicka mig ett mail med dina kommentarer.

Källor

Fukushima
Tyskland lägger ner kärnkraft
Svenska kärnkraftverk
1996 – Avreglering av elmarknaden
Omröstning om nedläggning
Vindkraftsel en miljökatastrof
Vindkraftsel förstör miljön
Intäktstak för elproducenter
Elcyklar i Sverige
Serverhallarna drar ström som ett halvt kärnkraftverk
Nerläggning av svensk kärnkraft
Miljöpartiet ljuger om vem som la ner kärnkraften
Schweiz kan förbjuda elbilar
Fakta om vattenkraft
Sveriges elproduktion
Elpriser internationellt
Därför ser vi högre elpriser
Intäktstak på 2 kr kWh