Den nya könstillhörighetslagen

Den nya könstillhörighetslagen har vållat stor politisk debatt och splittrat regeringsunderlaget i två delar. Även inom…