Islam

Senast uppdaterad, 2023-05-03, info@gratis-pengar.se

Det här är ju ett ämne som berör och min avsikt är inte att svartmåla alla muslimer. Jag känner många trevliga muslimer och har muslimer både som vänner och arbetskamrater. Problemet är snarare de bokstavstrogna muslimerna som det inte går att resonera med, de som inte backar, de som garanterat blir kränkta och vill göra något med din mamma så fort du tilltalar dom på ett sätt som de uppfattar som minsta förnedrande eller frågasättande av deras tro. Något som jag anser vara oroande är dock att de fredliga och trevliga muslimerna kommer allt mindre till tals och låter de högljudda bokstavstroende muslimerna styra dagordningen. Speciellt oroväckande är det att Socialdemokraterna redan 1999, alltså för över 20 år sedan, ingick en uppgörelse med Sveriges Muslimska Råd (SMR) som står Muslimska brödraskapet (MB) nära. Nu i närtid har det kommit en rapport som visar att Islamiska värderingar omöjliggör en lyckad integration. Partiet Nyans vill komma in i riksdagen 2022 vilket inte är helt omöjligt, det räcker med 23000 röster i Malmö så kommer de in. Sist men inte minst pågår just nu en påverkanskampanj mot det svenska samhället från en mängd muslimska organisationer och företrädare.